Home Services Awards Company Contact
  • Görülenin Arkası

Kurmaca Hayatlar

Günümüz yaşantıları yeni zamanı göremezler... Küresel köy, bilinçlenen toplumlar çağının, yüzyılın başından bu yana koşulları oluşmuş olsa da yaşanır olmaktan hala çok uzak. İnsanın geleceği 'herkes ve hiç kimselerin ellerinde!'..

Müzikli Dünya Masalları

ben YILDIZIM

Günümüz eğitim bilinci; "Çocuklarda %98 olan yaratıcılığı %2 ye düşürür. Öğrenme yetenekleri ve öğrenmeyi geliştirme hakkı baskılanır... Ezberci devlet eğitim müfredatı, tektipleşme yarışmalıdır ve üretim bandında ulaşılacak başarıya odaklıdır. Oysa, doğum yerimiz "bir hastane ameliyathanesi değil, yıldızlararası uzaydır."

düşleYORUM

"Sanatı algılama ancak algılama sanatını bilmekle gerçek bir yaşantı haline dönüşebilir." Bertolt Brecht.
Bilgi neden gerekli? Öğrendiklerimiz; bizi özgür olmaktan alıkoyan birer itaat sopaları mıdır? Hayatımızın hız ve konforu yaşadıklarımızı 'Olağan şeyler' hale getirir. Anlamak eylemimizi, hayatımızı özgürleştirmek için değiştirmeye neden kullanmayız? 'Film seyrindeki tadı' analiz eden tv programı; kendi olmanın kapılarını açar.

Küreselleşirken Çevre ve Kentler

Küreselleşme günümüzde yereli kavramayı, yerelde olup biteni anlamayı engelleyen bir söylem olarak ortaya çıkıyor. Çünkü eğer küresel her şeyi belirliyorsa yereli de belirler. O zaman yerelde ne olup bittiğini anlamak, onun üstünde düşünmek gündem dışı kalıyor. Tabi bu durum yerelle uğraşanlar için çok tehlikeli, çünkü buradan her şeyi küresele havale edip kurtulmak gibi bir sonuç da çıkıyor. Oysa Dünya yalnız küreselleşmiyor, yerelleşiyor da. Tartışmaya çalışacağımız sorun, “Küreselleşen dünyada yereli nasıl düşünebiliriz?”.
Sanayileşmenin getirdiği beton ormanlar içerisinde yaşam ve mutluluğunu sürdürme ve buna çözüm bulma zorunluğuyla yüzyüzedir insanoğlu...

Sihirli CAM

'Göründüğü gibi mi yaşadıklarımız’
Olayları anlamak, farklılıklarımızla ortaklaşa çözümler üretmek için sosyalleşmeyiz. Arka planlarda olan egemenci güç mekanizmalarının, gerçeklerin şekillenmesi üzerindeki işleyişi şaşırtıcıdır… Program sosyal kurguların, insan üzerlerindeki etkilerini irdeler… Kral çıplaktır ve hayat itaat etmek için vardır. Bu aşılır. program, *Herkes ve hiç kimselere’ tanıklık eder…

karamela Sepeti

4-6 yaş arası arkadaşlar; tiyatro, film etkinliği izler, öykü dinler, ya da bir nesneye odaklanırlar.  Yaratıcı sorularla bu olguyu ortaklaşa yorumlamaları istenir. Uygun ortam, kostüm, dekor, boya ve masklarla senaryolarını şekillendirirler.

Çocuk gelişimi ve başarısında çok önemli olduğunu bildiğimiz erken çocukluk eğitiminin Türkiye’deki okullaşma oranları gelişmiş ülkelerden düşüktür. Bu yaş eğitim eksikliğinin sonradan giderilmesi neredeyse imkansız olduğu göz önünde bulundurulduğunda; İyileştirme çok acil bir durumdur. Ülkemiz çocukları, gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarından geride hayata başlamakta.

Halkla İlişkiler

Mevlana Üçlemesi

Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir?

*Yeni şeyler söylemek* için 3 ayrı yolculuğumuz...

Kampüs Etkinlikleri

Üniversite kampüs etkinlikleri sanat festivalleri dizisi olarak tasarlanmış değişik konseptlerin içerildiği etkinlik programlarıdır. 20.000 ila 50.000 öğrenci yoğunluklu ortamlarda 5 gün süreli etkinliklerdir.

Engellerimizi Kaldıralım...

Kurşunlu Han / BÜYÜKÇEKMECE

Her şeyin mal haline dönüştüğü bir dünyada Sanatın yaşama hayat vermesi mümkün mü... O da metasal kaynaklardan yıkanmakta değil mi... İstanbul'un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmasının pozitif rolü ne olabilir!

Propaganda

Cannes tapınak ayinlerinde her yıl; "marka ikon" kutsallar yarışır... Bu pandemi karşısında insan bilinci yap boz tahtasına çevrilir. Toplama kamplarındaki insan pazarları yeni alıcılar bulur, rızalar üretir. Küresel bu salgın ortamında; gelenek ile yeninin çatışmasındaki ürkütücü duygu; yeni hız ve biçimlerde sürekli ürer...

Medya Plan

MaviPlan

İzmir ticaret odası Expo2015' çalışmamız uluslararası mecralar ile medya satın alma deneyimimizi arttırdı.. İzmir'in yeterli desteği alamamış olmasına üzüldük... Ancak Samuel Beckett'in şu sözü önemli: “Denedin, yenildin.Yine dene yine yenil. Daha iyi yenil!” Çözüm ve yeniden yönetiminiz için MaviPlan size gerekli bilgi akışını sağlar...

film yapım

Hürkuş

Yıl 1906.
Henüz 3 yaşında yetim kalan Vecihi Hürkuş, baba özlemi ile büyümüş ve kalbinde bunun eksikliğini sürekli hissetmiştir. Annesi Zeliha Niyir Hanım, küçük Vecihi’ye babasının kendisini gökyüzünden, bulutların arasından izlediğini söyleyerek onun baba özlemini gidermeye çalışmıştır. Vecihi’nin gökyüzü merakı böyle başlamıştır.

Konum

Sinanoba mahallesi İbrahimzade caddesi sahiltepe villaları Lale sokak no. 20 Büyükçekmece
İstanbul / TÜRKİYE

Mesaj gönderiniz