düşleYORUM  
Hangi dünya, ne yöne..

2006 © Tersİşler 
   0212 863 89 58    
  TELİF HAKLARI Tersişler  tarafından tasarlanarak uygulanan ve işletilen www.tersisler.org sitesinden bilgi kullanma  isteğiniz sınırlarını belirleyen yazılı maddelerin tümünü anlamış ve kabul etmiş sayılmaktasınız.
               feTİş aTÖLyeLer 

 
 
        

DÜŞLERLESÖYLEM

Programlara geri
      

düşleYORUM movie

dünyanınMasalları
Sinema filminin kültür dünyamızda algılandığı çatışma ve işbirliklerinin sorgulandığı, sergilendiği ortamlardır.
  
Belleklerdeki yerleşik izler, dirençler  gözden geçirilirken;
gelecek dünya oluşumuna yönelik yeni enerjiler paylaşılır…  

Motor...
Tarihsel ortam ve sosyolojisi içinde ele alınan eski Türk filmleri;  düşleri, teknik yapısı, tarihsel dönemi, teknolojisi, mekanı, ve film ekibini kapsayan göstergeleri irdelenir.

Aşkın, umudun, adaletin ve dostluğun,  sevgi ve nefretin geleceğe beklenti ve arayışların sosyal kodları, günümüzle farklılaşan  enerjisinin görülür olması istenir.


Stüdyolar...
Radyo, sinema, televizyon, tiyatro eğitimi veren üniversiteler stüdyo ortamları ve konuklar ile tartışanlar öğrenciler,  kurum çalışanları, sektör ve oda  üyeleri…

Sinema tarihi  içinde ayırd edici özellikleri;  farklılık ve oluşumu etkileyen faktörlere odaklı;  günümüz değerleri ve değişim algılarına göndermeler yapılır... 

Program; öğrenci duyguları ve yorumlarını merkezine alır;  onların çizgisiyle kendini yeniler.


Şaşırtıcı anılar...
üretime katılmış insanlar ve çekim anıları…  

Sokak roportajları... geçmiş ve bu günün değer arayışları arasındaki benzer/benzemez ilişkiler; “  insan arayış ve akışı gündemi ile” ortamı hazırlar/sunar.


Halkla ilişkiler...

Sektör  ve üniversite bölümleriyle etkileşimli yürütülür.  Ders programlarıyla eşgüdümlü film seçimleri için, yaratıcı tartışma başlıkları hazırlanır. Bilgi yönetişimi kesintisiz sürer...

İzleyici ve dengeler...
Sanat tasarım,  Sahne sanatları ilgili üniversiteler, sektör ve  izleyicileri ile buluşacaktır.


   
             
Kavramsal Organizasyon